Tjenester


TJENESTER

Mek. & Marine kan tilby blant annet:


- Reperasjon av båt

- Reperasjon av maskinutstyr

- Reperasjon av landbruksutstyr

- Har CNC-styrt skjæremaskin (2,5X6 meter)

- Produksjon av utstyr til oppdrettsnæringen

- Produksjon av flytebrygger, landganger og uteriggere

- Vinteropplag av båter


Kanskje kan vi hjelpe deg med noe av dette? Kanskje du har noe annet du skulle ha hatt hjelp med?

Ta kontakt med oss for nærmere info.


For nærmere info ta kontak med Svein eller Morten:


Svein Hågensen

tlf: 45637354,

svein@mekogmarine.no


Morten Hågensen

tlf: 41516154

Salgssjef:

Morten Hågensen

Tlf: 41516154
Produksjonsarbeider:

Camilla Hågensen

ADRESSE:

7777 Nord-Statland


Daglig leder:

Svein Hågensen

Tlf: 45637354

Email: svein@mekogmarine.no