Prosjekter


PROSJEKTER

Neddover denne siden vil dere se bilder av prosjekter Statland Mek. & Marine har utført.

Det vil også komme bilder av maskiner som Mek. & Marine har i sine lokaler.

Båndsag.

Borverk.

Skjæremaskinen sett ovenfra.

Her setter man inn "disketten" hvor skjæremønstret er.

Her styrer man skjæremaskinen. Her er det punkttegn som er i disketten.

Her et et av mange motiver en kan velge mellom.

Har laget skilt for blant annet "Statland svømmelhall".

Uteriggere med smarte fester.

Holderfestet.

Fortøyningsbom.
Produksjonsarbeiderne gjør siste finish før båten skal snues.


Her sveises på løfteører for å snu båten.

Båten løftes for å legge lekter under til snuingen.Sikring er viktig!Da er båten snudd. Ikke lenge før den kan utleveres.


Traktor kjører hengeren under båten.


Her er apparatet som blir brukt for å pakke inn båtene til vinterlagring. Festes med varme og båten vil få lufting igjennom ventiler i innpakningen.

Båtene er pakket og klar for vinterlagring.

Produserte kasser som skal frakte melk fra Tine Meierier.

Mek. & Marine reparerer skuffer til gravemaskin.

Kan også brukes til arrangement og lignende.

Grill med stativ, produseres på bestilling.

Landgang og flytebrygge til landsted.

Livsfarlig transport. Noe av vrakgodset som Mek. og marine samlet sammen.

Sporlegger for Statland idresttslag.

Vinterpuss.


Gangbaner til Namdals smolt.

Flytebrygge detaljer.

Flytebrygge detaljer.

Flytebrygge.

Flytebrygger som er forbedret med tanke på flyteelement og stabilitet

Landgang

Dreiebenk.

CNC-styrt skjæremaskin som skjærer  2,5X6 meter. Denne blir brukt til å skjære ut deler og detaljer i all slags elektrisk ledende materialer.


Mange innstillinger.

Her er et av motivene som skjæremaskinen kan skjære ut. 

HARDOX 450 blir brukt av oss.

Har også laget skilt til "Fossekailn".

Festet ser slik ut når den er festet til brygga.

Festet til bryggen.


Gangbane.

Kran i et av lokalene. Kan løfte opptil 10 tonn.

Produksjon av båt til Folla Maritime AS.

Kranen er god å ha når en skal snu en båt.Skal også løftes på en henger, som skal føre båten ut i vannet.


Godt samarbeid!


Denne hallen blir brukt som vinterlagring av båter på vintertid.

Traktorskjær som kan brukes begge veier.

Utleie av områdesikring.

Bærbar lykt. Kan lyse 2 km uten problem. Kan lyse 3 km med problem.

Kai kran.

Her må turbinrør repareres. 

Hjullaster.


Skruer på lager

Reparert graveskuffe.

Flytebrygge.

Flytebrygge detaljer.

Flytebrygge detaljer.

Trapp

Trapp


Landgang med flyteelement som skaper bedre stabilitet

ADRESSE:

7777 Nord-Statland


Daglig leder:

Svein Hågensen

Tlf: 45637354

Email: svein@mekogmarine.no
Produksjonsarbeider:

Camilla Hågensen
Salgssjef:

Morten Hågensen

Tlf: 41516154